1/31/2023 — 2/6/2023 or
Tue 31 Jan Wed 1 Feb Thu 2 Feb Fri 3 Feb Sat 4 Feb Sun 5 Feb Mon 6 Feb
Tu Lan Cave Experience Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Hết chỗ Đặt chỗ12 chỗ trống
Tu Lan Cave Encounter Đặt chỗ9 chỗ trống X Đặt chỗ4 chỗ trống X Hết chỗ X X
Wild Tu Lan Cave Explorer X Đặt chỗ10 chỗ trống X Hết chỗ X X Đặt chỗ8 chỗ trống
Tu Lan Cave Expedition Đặt chỗ2 chỗ trống X X Hết chỗ X X X
Hang Tien Cave Discovery X Đặt chỗ3 chỗ trống X Đặt chỗ6 chỗ trống X Đặt chỗ1 chỗ trống Hết chỗ
Hang Tien Cave Endeavor X Đặt chỗ5 chỗ trống X Đặt chỗ1 chỗ trống X X Đặt chỗ4 chỗ trống
Hang Tien Cave Exploration Hết chỗ X X X Đặt chỗ2 chỗ trống X X
Hang Va Cave Expedition Đặt chỗ5 chỗ trống X Đặt chỗ2 chỗ trống Đặt chỗ9 chỗ trống X Đặt chỗ10 chỗ trống Đặt chỗ6 chỗ trống
Hang En Cave Adventure X X X Hết chỗ Hết chỗ X Hết chỗ
Phong Nha National Park 1 Day X X X X X X X
Son Doong Cave Expedition Hết chỗ Hết chỗ X X Hết chỗ X Hết chỗ
Tu Lan Cave Family Experience Đặt chỗ12 chỗ trống X Đặt chỗ12 chỗ trống X Đặt chỗ12 chỗ trống X X
Tu Lan Cave Family Adventure X X Đặt chỗ12 chỗ trống X X X Đặt chỗ12 chỗ trống
Quang Binh Explorer 3 Days X X X X X X X
Quang Binh Experience 4 Days X X X X X X X
Khám phá Bản làng Người Rục X X X X X X X
Quang Binh Caves and Primates Experiences X X X X X X X
Hang Ba Deep Jungle Expedition X X X X X X X
Private Son Doong Cave Expedition X X X X X X X
ATV Quad Bike Tour X X X X X X X